Hájovňa | Cesta k Paľovej búde 27 - Žilina
Daruj 2% z daní Hájovni
a podpor tak alternatívnu kultúru v Žiline
Daruj 2% z daní Hájovni
a podpor tak alternatívnu kultúru v Žiline
Daruj 2% z daní Hájovni
a podpor tak alternatívnu kultúru v Žiline
Slider

2% občianskemu združeniu PreNos pomôže prevádzkovaniu Hájovne v Žiline.

IČO: 42349885
SID: nemáme - nevypĺňa sa
právna forma: občianske združenie
názov: PreNos
ulica: Alexandra Rudnaya, 
súpisné / orientačné číslo: 2567/2
PSČ: 01001
obec: Žilina


Fyzické osoby
- ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.:
Formulár Daňové Priznanie pre fyzické osoby – typ A
Formulár Daňové Priznanie pre fyzické osoby – typ B

Právnické osoby 

- Formulár Daňové Priznanie pre právnické osoby

Dobrovoľníci

Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane?


  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Postup ako venovať 2% z daní nájdete aj na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte: hajovna27@gmail.com